Menu

Nasi partnerzy

Regulamin

Dodany przez Futko, 19 Kwi2012 15:30

 

Regulamin serwisu futbolkobiet.pl

1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu pod adresem: www.futbolkobiet.pl


2

Właścicielem portalu futbolkobiet.pl jest firma: xxxxx. Portal działa w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w kraju, w którym siedzibę posiada firma-właściciel portalu.


3

Użytkownik portalu futbolkobiet.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu futbolkobiet.pl

4

Zabronione jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu futbolkobiet.pl  treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.


5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu futbolkobiet.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.


6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu futbolkobiet.pl przekazów reklamowych.


7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu futbolkobiet.pl odnośników do stron internetowych stanowiących bezpośrednią konkurencję portalu futbolkobiet.pl

8

Wydawca ninejszego portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4,5,6 i 7  niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalu futbolkobiet.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia tego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu futbolkobiet.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Wydawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6 i 7  Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Wydawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.


10

Wydawca niniejszego portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu futbolkobiet.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11

Wydawca portalu futbolkobiet.pl  udostępnia możliwość zakupu ogłoszeń drobnych. Sposoby rozliczenia transakcji są określone w warunkach zawarcia umowy pomiędzy Wydawcą portalu a zakupującym.


12

Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu futbolkobiet.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.


13

Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania komentarzy na portalu futbolkobiet.pl bez podawania przyczyn takiego działania.


14

Użytkownicy portalu futbolkobiet.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach wydawanych przez Wydawcę.  

15

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu futbolkobiet.pl

Kontakt z Wydawcą portalu  w temacie „Regulamin”.  futbolkobiet(at)tlen.pl