Menu

Nasi partnerzy

Zagraniczne

Dodany przez Futko, 19 Kwi2012 17:43

 

Giełda Futbolu Kobiet - Turnieje Zagraniczne

 

Jeśli jesteś organizatorem lub przedstawicielem organizatora turnieju piłki nożnej kobiet zagranicą lub turnieju, w którym mogą zagrać drużyny kobiece to tutaj masz możliwość zamieszczenia informacji.

Regulamin zgłaszania turnieju zagranicą jest następujący:

1. W treści zgłoszenia należy podać: nazwę turnieju, datę turnieju, miejsce i czas rozgrywania turnieju, kraj, w jakim turniej jest rozgrywany, warunki uczestnictwa, w tym ewentualną wysokość wpisowego oraz oferowane nagrody dla zwycięzców/uczestników turnieju plus wszelkie inne informacje jakie zgłaszający uzna za konieczne

2. W zgłoszeniu należy podać nazwę organizatora turnieju, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację, dane kontaktowe jak numer telefonu, adres e-mailowy, stronę internetową i adres pocztowy plus język obcy do kontaktu i korespondencji.

3. Do zgłoszenia można załączyć grafikę związaną z turniejem

4. Zgłoszenia turniejów o charakterze komercyjnym nie będą w tym miejscu publikowane

5. Zgłoszenie turnieju nie może zawierać treści reklamowych, w tym grafik ewentualnych sponsorów turnieju

6. Futbolkobiet.pl nie odpowiada za treść zgłoszenia jak i za ewentualne szkody związane z odpowiedzią na zgłoszenie lub uczestnictwem w turnieju

7. Futbolkobiet.pl zastrzega sobie prawo odmowy publikacji treści zgłoszenia bez podania powodu jak i usunięcia treści zgłoszenia bez podania przyczyny

8. Futbolkobiet.pl nie pośredniczy w organizacji turniejów jak i w nawiązaniu kontaktów między zainteresowanymi stronami.

9. Przesłanie treści zgłoszenia i/lub odpowiedź na nie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Treść zgłoszenia turnieju lub zapytanie związane ze zgłoszeniem można przesłać na adres e-mailowy:

futbolkobiet@tlen.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you wish to offer an international women football/soccer tournament please contact us at the following

e-mail: futbolkobiet@tlen.pl